Categoriile severităţii sindromului Asherman

Societatea pentru histeroscopie, 1989:

I – Adeziuni subţiri sau membranoase care se pot rupe uşor doar cu histeroscopul.

II – Adeziune singulară care leagă părţi separate ale cavităţii, se pot vizualiza ostiile tubale, nu se poate rupe doar cu histeroscopul.

IIa – Adeziuni care blochează numai regiunea cervicală. Cavitatea uterină normală.

III – Adeziuni multiple ferme care leaga părţi separate ale cavităţii, blocarea unei ostii tubale.

IIIa – Cicatrizare extinsă a cavităţii uterine cu amenoree sau hipomenoree.

IIIb – Combinaţia dintre III si IIIa.

IV – Adeziuni ferme extinse cu lipirea pereţilor uterului. Ambele ostii tubale blocate.

Clasificarea Valle şi Sciarra, 1988:

Uşoară – Adeziuni subţiri compuse din endometru bazal care produce astuparea parţială sau completă a cavităţii uterine.

Moderată – Adeziuni fibromusculare groase, acoperite cu endometru care poate sângera la tăiere, care ocupă cavitatea total sau parţial.

Severă – Este compus din ţesut conectat fără endometru şi care sângerează la tăiere, care ocupă cavitatea parţial sau total.

Clasificarea Donnez şi Nisolle, 1994:

I – Adeziuni centrale

  a) Adeziuni subţiri (endometriale)

  b) Mio-fibroase (de legătură)

II – Adeziuni marginale

  a) Tip pană

  b) Astuparea unei ostii tubale(trompe uterine)

III – Cavitatea uterină absentă

  a) ocluzia părţii inferioare (cavitatea superioară normală)

  b) lipirea extinsă a pereţilor uterului (absenţa cavităţii – adevăratul sindrom Asherman)

International Ashermans Association

This book is dedicated to telling stories of women who were given no hope by their doctors but ended up with babies. 

Click here to order your copy of the silent syndrome @$14.99.

Conditions of third party use

Contents from this website may be reprinted only under the condition that the content is credited to International Ashermans Association and a URL link i.e.  http://www.ashermans.org/ 
is included.